Perimeter control

Hoge kwaliteit detectie gecombineerd met auto tracking.

Perimeter control

Perimeter control houdt in dat we de grenzen van uw grondgebied gaan bewaken, we zetten eendigitaal hek om uw terrein. Dat doen we d.m.v. een netwerk van thermische camera's en gekoppelde PTZ camera's. Op die manier creëren wij een hoge kwaliteit van detectie en scherpe beelden om later terug te kijken of live mee te kijken. 

Detectie

Als detectie het doel is dan is een thermische camera wellicht de beste keuze, deze camera's zijn veel minder gevoelig voor weersinvloeden en onafhankelijk van omgevingslicht. De beelden zijn daarom door de slimme software goed te analyseren. Waardoor het detecteren van; mensen, auto's  en of beweging in een gebied van hoge kwaliteit is. 

De beelden zoals hiernaast te zien is zijn in zwart wit, herkennen van personen is dus eigenlijk onmogelijk. 

Herkennen 

Een thermische camera alleen is de helft van de oplossing, maar in combinatie met een autotracking software en koppeling met een PTZ camera juist zeer goed om ongewenste activiteit te herkennen en de beelden van die activiteit scherp vast te leggen. 

Op de demo video hiernaast van Axis is goed te zien hoe de combinatie van een Thermische en PTZ camera werkt. 

Pro-actief.

Na detectie en herkennen is het tijd om actie te ondernemen als dat noodzakelijk is. Bij voorkeur houdt dat niet in dat u de insluipers zelf confronteert, daarvoor adviseren wij ten alle tijden een bedrijf in de arm te nemen die daar voor is uitgerust en in uiterste gevallen de politie te waarschuwen.

Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om het systeem verder in te zetten om mensen aan te spreken of kenbaar te maken dat een detectie heeft plaats gevonden.

De systemen die wij instaleren kunnen gekoppeld worden met Audio/visuele, de toegangspoort en zelfs uw terrein verlichting.


" De systemen van Supervision stellen ons instaat de terrein verlichting actief te schakelen als er beweging wordt opgemerkt. zo kunnen wij een Vogel vriendelijke groene kleur gebruiken als er geen noodzaak is en helder wit als er ongewenste beweging is van auto's of personen. "

Sebastiaan Thie