Geluid camera

Maak geluidsbronnen zichtbaar. 

Akoestische Sensoren

Een detectie wordt vaak gebruikt als trigger om een vervolg actie op te starten. De detectie zelf is meestal goed mogelijk op een AVG vriendelijk manier. De Sorama L642 is hiervan een uitstekend voorbeeld. 

De Sorama L642 maakt gebruik van een reeks van microfoons in plaats van een enkele microfoon, op die manier voegt de Sorama L642 relevante informatie toe aan geluidsdrukniveaumetingen, zoals richtinggevoeligheid, specifieke locatie en zelfs classificatie van geluiden. Op deze manier wordt monitoring van SPL-niveaus in uw stad veel inzichtelijker en zorgt het voor een toekomstbestendige oplossing. 


AVG Vriendelijke detectie

De informatie uit een detectie kan al zo simpel zijn als het aangeven waar een overmaat van geluid zich bevind op een plattegrond. Op die manier is er 24/7 toezicht, maar hoeft er niet 24/7 meegekeken te worden. Zo kan handhaving snel en adequaat schakelen in een vroeg stadium, wij zien dat juist die vroegtijdige detectie tijd creëert om de-escalerende stappen te zetten.

Vervolg acties

AVG Vriendelijk acties inschakelen.

Dat geeft Supervision de mogelijkheid om scherpe detectie uit te voeren en geautomatiseerde acties in werking te laten treden. Bijvoorbeeld een melding te maken bij een meldkamer, camera’s in te schakelen of gedrag beïnvloedende maatregelen te nemen zoals het aanpassen kleur van de straat verlichting of het aansturen van actieve verkeersdrempels.

Gecombineerde Beeld en Akoestische detectie

In sommige gevallen is registratie van een bepaald event juist wel wenselijk. bijvoorbeeld voor het vastleggen van overtredingen of ongewenste situaties. 

Denk hierbij aan geluidshinder, of niet geoorloofd toegang verschaffen tot een afgesloten gebied. De combinatie van een Akoestische sensor en bijvoorbeeld een ANPR camera creëert de mogelijkheid om alleen een registratie te doen van die situaties waar ook daadwerkelijk iets vast te leggen is. Zoals bijvoorbeeld een kenteken registratie.