Openbare Veiligheid

Een slimme stad is een veilige stad.

Hoe draagt een slimme stad bij?

  • Overzicht; door de camerabeelden en data te koppelen ontstaat overzicht voor de centralist. Zo is duidelijk welke gevaren er zijn voor inwoners en hulpverleners. 
  • Politie onderzoek; door 1 netwerk van camera's is het verzamelen van informatie en bewijs eenvoudiger, daarnaast kan een slimme zoekfunctie veel tijd besparen. 
  • Openbare orde; de centralist heeft snel overzicht en kan grote groepen eenvoudig sturen of zelfs aansturen als er luidsprekers in het gebied aanwezig zijn. 
  • Noodsituaties; er kan snel worden ingegrepen als er zicht een ramp of incident voordoet. 
  • Criminaliteit voorspellen; door gebruik te maken van slimme software kan er trend analyse plaatsvinden op de beelden om zo criminaliteit te voorspellen. 

Meer informatie?