Omgevings toezicht

Anticiperen op de toekomst

Hoe houden we het leefbaar?

  • Straatverlichting; actief schakelen om energie te besparen en het veiligheidsgevoel borgen. 
  • Watermanagement; herkenen van waterlekkages / overlast
  • Zwerfvuil; herkennen van vuil en dumpingen en daar direct op aansturen. 
  • Weer analyse; real-time weer analyse om sneeuw hagel en regen te detecteren.

Meer informatie?