Mobiliteit

Efficiënt gebruik maken van de faciliteiten.

Hoe blijft alles rollen?

  • Verkeersbeheer; door de data te koppelen aan de verkeerslichten kan de doorstroming worden bevorderd
  • Belastingheffing; door gebruik te maken van kenteken herkenning kan in een bepaald gebied belasting, tol of een bekeuring worden opgelegd. 
  • Parkeer beheer: door slimme software toe te passen kan snel worden herkent waar parkeerplaatsen beschikbaar zijn of waar en wanneer men zich niet aan de regels houdt. 
  • Openbaar vervoer; door verkeersintensiteit te meten en door te geven aan bijvoorbeeld de openbaar vervoerspartner kan er deze de route (tijdelijk) bijstellen om zo de drukte te vermijden. 
  • Voetgangers; door grote groepen voetgangers te herkennen kan voorspelt worden waar en wanneer deze zich bewegen door een gebied. Door deze data te ontsluiten kan de doorstroming voor voetgangers worden geoptimaliseerd en de hulpdiensten geïnformeerd worden over alternatieve routes. 

Meer informatie?